Stadhuis Hulst

Keizer Karel de V gaf in 1528 toestemming voor de bouw van het stadhuis. 
Het diende als zetel voor het stadsbestuur.
Dit met ledesteen beklede bakstenen gebouw ,waren ooit ,een waag, overdekte markt ,taveerne en woning voor de conciërge. Er werd rechtgesproken. 
Op de toren staat de gouden keizerlijke dubbelkoppige adelaar ,geschonken door Maximiliaan van Oostenrijk. 
De vier wapenstenen ,ingemetseld in de voor en achtergevel van het stadhuis ,komen uit de toren van de basiliek , die in 1876 was afgebrand .

In 1993 bouwde men een moderne aanbouw aan de achterzijde van het monumentale pand. Het dak van het stadhuis moest in 2001 gerestaureerd worden, waarbij het in de oorspronkelijke dakstelling werd teruggebracht. De oude boogspanten bleven behouden. Door de vele verbouwingen aan het stadhuis, mogen wij er geen bepaalde stijl aan toekennen.