Protestantse kerk Hulst

In 1648, aan het eind van de 80 jarige oorlog, werd Hulst veroverd door Prins Frederik Hendrik. De katholiek kerk ging toen over in protestantse handen. Deze situatie duurde voort tot in de Franse tijd.  in 1807 werd op bevel van Napoleon de katholieken ook het recht gegeven om de kerk te gebruiken. Een simultaankerk: het schip voor de protestanten, het koor voor de katholieken, en er werd een geluidsisolerende muur gebouwd tussen de twee delen.
Deze situatie duurde tot 1930 toen het onderhoud van het protestantse deel van de basiliek toch wel een zware last was voor de kleine protestantse gemeenschap.
Ze werden voor fl 120.000 door het Bisdom Breda uitgekocht en voor dat bedrag werd de Hervormde Pastorie afgebroken en op die plaats werd een nieuwe Ned. Hervormde Kerk gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Deze stijlelementen zijn nog altijd herkenbaar aanwezig. Er zijn een aantal stukken uit de basiliek, daterend uit de 17e eeuw mee verhuisd naar het nieuwe kerkgebouw.  Opvallend is de met Vlaams houtsnijwerk versierde preekstoel en de herenbank met de jaartallen 1658 en 1664.  In 1664 heeft men een gedeelte van de bank gerestaureerd i.v.m, opgelopen brandschade. De houten hekken die rond de “tuin” stonden zijn bij de recente herindeling van de kerk opnieuw gebruikt aan de zijkanten van het podium.
Drie koperen kroonluchters werden door Hulsterse families in 1659 geschonken. De schenkers mochten hun wapenschild aan de kroonluchter laten bevestigen. Informatie over deze families is te vinden op 
https://www.pgoosthoek.nl/links/
Ook de oudheidkundige kring heeft afbeeldingen en besprekingen van de schildjes:        https://www.devierambachten.nl/werkgroepen/funerair-erfgoed/namenlijst

Verder is er een zilveren avondmaalstel, in 1753 geschonken door bestuurders en burgerij met een inscriptie in het Latijn. Ook het zilveren doopvont is voorzien van de tekst dat het in 1872 geschonken is door de familie Mr. F. Van Deinze.