MUSEUM HULST IN ’S-LANDSHUIS


Steenstraat 37 in Hulst

Het Museum Hulst vindt u in de binnenstad van Hulst. Het is sinds 2022 gevestigd in ’s-Landshuis aan de Steenstraat 37. Het museum is een mix van oud en nieuw; van moderne techniek en traditioneel exposeren. Er zijn interactieve schermen, film en geluid. Het is echt een museum van deze tijd.
Het museum is geopend op maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur; op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de Open Monumentendag is het museum ook open. Toegang is deze dag gratis. En bijzonder is dat deze dag ook de kelders te bezoeken zijn. Het Museum Hulst openden we in 2022. Het is een splinternieuw en eigentijds museum. Niet te missen op Open Monumentendag!


Geschiedenis van het pand
Het ’s-Landshuis is gebouwd als bestuurszetel voor de magistraat (burgemeesters en schepenen) van het Hulsterambacht. Dat was waarschijnlijk in de tweede helft van de zestiende eeuw. De grond waarop het gebouw staat, was een enclave, een stukje Hulsterambacht binnen de stad. Deze magistraat regeerde over het platteland rond de stad Hulst. In zijn huidige vorm is het gebouw te dateren uit het midden van de zeventiende eeuw. Tussen 1710 en 1720 werd de classicistische voorgevel gewijzigd. Ook werd toen het achtkante torentje met klok op het dak geplaatst.

De magistraat van Hulsterambacht zetelde in het pand tot 1795. Op dat moment werd de eeuwenoude bestuursstructuur door de Franse ‘revolutionaire’ wetgeving vervangen. Het ambacht werd opgedeeld in een aantal ‘communes’, later ‘gemeenten’ genoemd. Het Landhuis werd toen tijdelijk in gebruik genomen door het stadsbestuur. Nadat het stadhuis aan de Grote Markt was opgeknapt, verhuisde het stadsbestuur terug naar de Grote Markt.
Het Landhuis werd daarna gebruikt door de vrederechter, later de kantonrechter. Ook  marechaussees werkte vanuit het pand en het gebouw fungeerde als Huis van Bewaring. In 1933 verdween het Kantongerecht uit het pand. Daarna werd het nog gebruikt als kantoor voor de Directe Belastingen en als Arbeidsbureau

De kenmerken van het gebouw

Het metselwerk van het Landhuis bestaat uit grijsrode IJsselsteentjes. De monumentale ingangspartij – bestaande uit een centraal geplaatst bordes met daarboven een van een balustrade voorzien venster omringd met cartouches – domineert de voorgevel. De wapenschilden boven de ingangsdeur werden in de Franse Tijd vernield.
In de grote zaal (bij binnenkomst rechts) werd tot 1795 door de magistraat van Hulsterambacht recht gesproken en zetelde later de vrede- en kantonrechter.
Aan de zuidzijde is achter tegen het gebouw een vleugel aangebouwd met gele IJsselsteentjes. Daarin werden paardenstallen en gevangeniscellen ondergebracht.

Publiekstrekkers
Twee grote, historische schilderijen – die tot 2022 in het Hulster stadhuis hingen – zien nu te zien in ’s-Landshuis. Dat zijn het schilderij ‘Gezicht op Hulst’ van Cornelis De Vos uit 1628 én ‘Mozes en de Wetstafelen’ van Jacob Jordaens uit 1663.
Bijzonder is dat het schilderij van Jacob Jordaens oorspronkelijk in ’s-Landshuis hing. Het was gemaakt voor de schouw in de grote zaal rechts van de entree. Elk deel van het drieluik hing aan een kant van de schouw. Het schilderij hing tot 1951 in ’s-Landshuis. In dat jaar verhuisde het naar het stadhuis. Na zeventig jaar keerde het in 2022 weer terug. Het hangt op dezelfde plaats en manier als vroeger.