Kerkje in Kloosterzande
1196 Cisterciënzer abdij  Onze Lieve Vrouwe van Ter Duinen uit Koksijde krijgt van de graaf van Vlaanderen Boudewijn 9 het land tussen Hossenesse (huidig Ossenisse) en Hontenisse toegewezen om te bedijken, ontwateren en in cultuur te brengen. Voorwaarde was dat men dagelijks diende te bidden voor de zonden van de graaf.                     

Dat doe je in een kapel en waar ga je die zetten? 
Op dat stuk grond dat hoog en droog ligt en niet regelmatig overstroomt.  In dit geval een zandrug die hier onder de kerk is.  Men bouwde een houten kapel. In 1250 had men zoveel verdient dat een stenen kapel kon worden gebouwd.                                                                                

In 1574 zijn de watergeuzen uit Vlissingen gekomen en hebben de gebouwen in de wijde omgeving verwoest  en later de boel wederom onder water gezet.

1609 Geven de muurankers weer als sluitstuk van de wederopbouw van de kerk in de huidige situatie.  Men heeft gebruik gemaakt van de stenen van de verwoeste schuur om het schip en kapel te bouwen. Zie verschil in bouwstijl. 1583 Is het hele Hulster Ambacht geschonken door de staten van Holland en Zeeland aan de Oranjes als dank voor de bewezen diensten. Na de verovering door Frederic Hendrik in 1646 op de Spanjaarden werd hele Hulster Ambacht ook in 1 klap protestants en werden de drie overgebleven monniken vriendelijk verzocht terug te keren naar Koksijde.

Altaar afbreken met de vijf kruizen en toen kwamen de banken erin. Cisterciënzer gebouwen kenmerken zich door zonder versieringen te bouwen op een kraalrandje rond de ramen na. De oostgevel bevat 8 ramen. De vier onderaan kunt elke symboliek geven die u wilt bijv. N,W,Z,O of Vuur ,water, lucht en aarde of de vier evangelisten, kortom de wereld. Daarboven drie ramen voorstellende de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het achtste raam zit op zolder. Het zogenaamde oculus ofwel het alziende oog.                                                                                                                     

In 1906 is Kloosterzande overstroomd. Waterputten werden verontreinigd door brak water. Gemeenschap heeft geleefd op water uit de kelder van de kerk. Per 1 februari 2018 is de kerk in het bezit gekomen van stichting de Kerk in Klooster.