De gemeentelijke begraafplaats aan de Zoutestraat te Hulst werd in 1870 geopend.
De begraafplaats werd in 1986 gesloten voor begrafenissen maar bijzettingen vinden tot op de dag van vandaag plaats.

Indeling en inrichting
De gemeentelijke begraafplaats zou “open” zijn: zonder onderscheid naar “klasse” maar slechts naar gezindte. Er komen drie hoofdafdelingen: één voor rooms-katholieken, een voor hervormden en een voor de andere gezindten. Hoge heggen scheiden de afdelingen van elkaar af. Achter de deftige statige toegang, in classicistische trant, met hek en Franse bloementuilen op de gemetselde toegangszijden, ligt als hoofdas een oprijlaan – met rechts het Nederlands Hervormd en links het Rooms-Katholiek deel – naar het baarhuisje dat binnen een rotonde ligt.Geld bepaalt in belangrijke mate de laatste rustplaats.  De duurste graven liggen aan weerszijde van de ingang. Daar liggen de hogere burgerlijke en kerkelijke bestuurders bijeen alsmede de “nouveaux riches”, die eveneens tot de top van de standenmaatschappij behoren. Hun graven en die van enkele boerenfamilies zijn prominent aanwezig. Op het Rooms-Katholiek deel zijn 63 van deze graven aangemerkt als rijksmonument, vandaar de bijnaam Hulster “Père Lachaise”.
Aan het herinrichtingsontwerp uit de jaren 1950 herinneren de twee “verzamelmonumenten”, een in het Nederlands-Hervormd en een in het Rooms-Katholiek deel, waarbij na ruiming de opgegraven beenderen worden herbegraven. Een gemetselde waterput en een in 2007 naar de dienstingang verplaatste Mariakapel – in “Shake-Hands stijl” – die elders moest wijken, completeren het interieur.

Voor meer info https://www.devierambachten.nl/werkgroepen/funerair-erfgoed

wenst u een rondleiding , graag een mail naar
funerair@devierambachten.nl

Toegang begraafplaats: Zoutestraat Hulst (tussen huisnummer 45 en 51)