Het Landhuis in de Steenstraat

Dit huis is gebouwd als bestuurszetel voor de magistraat (burgemeesters en schepenen) van Hulsterambacht, waarschijnlijk in de tweede helft van de zestiende eeuw. De grond waarop het gebouw stond was een enclave, een stukje Hulsterambacht binnen de stad. Deze magistraat regeerde over het platteland rond de stad Hulst, oegende daarover de “politie en justitie”uit: bestuur én rechtspraak.

In zijn huidige vorm zullen de oudste delen dateren uit het midden van de zeventiende eeuw, maar de voorgevel werd gemoderniseerd tussen 1710 en 1720 in de stijl van die tijd (Lodewijk XIV). Toen kwam ook het torentje met klok op het dak.

In de Franse Tijd zijn de wapenstenen boven de deur verwijderd. Het gebouw werd gebruikt als stadhuis en vanaf midden negentiende eeuw tot 1921 zetelde de kantonrechter hier.In een aanbouw aan de achterzijde bevinden zich nog paardenstallen en gevangeniscellen en op de zolder daarboven bevindt zich een negentiende eeuwse houten constructie voor het tijdelijk bewaren van gevangenen.

In 2021-2022 is het hele pand weer verbouwd tot een modern museumgebouw.

De grote zaal rechts van de ingang was de gerechtszaal, zowel van het Hulsterambacht als van de kantonrechter. Tot 1921 hing hier een schilderij van Jacob Jordaens, besteld door het Hulster Ambacht, “De Gerechtigheid”, maar na verkoop van het pand verhuisde dat naar het stadhuis. Nu, na 101 jaar is het schilderij weer teruggekomen op de plaats waar het voor gemaakt was, de schouw van de gerechtszaal.