Catharina kerk te Hengstdijk

De oudste kerk van de parochie Hengstdijk dateert uit de 12e eeuw.
Zij is ontstaan als een hofstede van de Norbertijnerabdij van Drongen (België), die zich in de streek bezighield met het ontginnen en bedijken van landbouwgronden. Na een van de talloze overstromingen werd het kerkje in 1509 herbouwd volgens het oude ontwerp. Het bevatte een ‘St. Catelijne Capelle’.

Na de val van Hulst in 1645 kwam de kerk in protestantse handen. De kerk stond echter leeg bij gebrek aan protestanten. Pas op 1 maart 1791 konden katholieken er weer een dienst houden.

Vanaf 1797 werd Hengstdijk weer een zelfstandige parochie met een eigen pastoor en kerk. De oude kerk zag er destijds erbarmelijk uit: een lekkend dak, waar de wind dwars doorheen waarde en vogels zich nestelden.
Op 13 december 1891 werd besloten om de oude kerk en toren af te breken en een nieuwe kerk met toren te bouwen. Op 13 juni 1892 werd de eerste steen gelegd en op 22 december 1892 werd de kerk door pastoor Van Genk ingezegend.

Het gebouw is opgetrokken in neo-gotische stijl en heeft een toren met een typische kapvorm, die bijzonder goed past in het landschap. De kerk heeft mooie glas-in-lood ramen en bezienswaardige kerkschatten, zoals een groot schilderij uit de Vlaamse school, een renaissancebeeld en een op koper geschilderde kruisweg. 
Verder is de bronzen luidklok een bezienswaardigheid. Deze dateert uit 1669 en is de grootste uit het Hulster Ambacht.

TYPE: Religieus erfgoed

SUBTYPE: Kerk

DATERING: 1892

ARCHITECT: P.J. van Genk

OORSPRONKELIJKE FUNCTIE: kerk

HUIDIGE FUNCTIE: kerk